Focus op Kracht. De sterke punten revolutie


  •   maandag 26 november 2018

Strengths-based development

Voor het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, heb ik samen met mijn Strengthscope collega Vincent Deinum het artikel 'Focus op Kracht, de sterke punten revolutie geschreven.


Bevlogen en betrokken medewerkers zijn veel waard. Daarbij is de focus op kracht, unieke sterktes en het optimaal benutten van deze sterktes van groot belang. Veel gerenommeerde organisaties (o.a. Facebook) maken al gebruik van deze unieke aanpak, gericht op de kracht en kwaliteit van mens en organisatie.
 
'Een sterk punt is authentiek, geeft intrinsieke motivatie, energie en stelt in staat tot het doormaken van een steile leercurve. Uit onderzoek blijkt dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens koesteren en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim en beter kunnen omgaan met emotionele belasting. Kortom, waardevolle uitkomsten voor zowel het individu als voor de organisatie. Naar verwachting zal de ‘sterke punten’-benadering dan ook snel aan belang toenemen en ertoe bijdragen dat steeds meer organisaties zullen opteren voor een meer inclusieve benadering van Talent Management'. (bron: Jaap Paauwe Professor HR Studies Tilburg University).

Op de werkvloer is de ‘taal van de sterke punten’ nog geen universeel concept, denk bijvoorbeeld maar eens aan functioneringsgesprekken; vaak wordt er dan uitgegaan van ‘klachten’ in plaats van ‘krachten’. Conventionele HRM praktijken in organisaties zijn nog steeds gebaseerd op een deficit model waarbij de aandacht vooral uitgaat naar iemands zwakke punten. Uit onderzoek blijkt dat een focus op de tekorten van de werknemers demoraliserend werkt en dat het daarom minder effectief is dan bouwen op de unieke persoonlijke kwaliteiten/sterktes van werknemers als een middel voor prestatieverbetering. Over het algemeen zoomen we dus nog te veel in op wat er niet goed gaat, op zwakke punten. Terwijl de kracht van een organisatie in grote mate wordt bepaald door de kracht van mensen.

Meld je hier aan voor nieuwe artikelen en ontvang; het volledige artikel ‘Focus op Kracht, de Sterke punten revolutie’ (verschenen in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties) en het gratis E-book Talent in Actie met een aantal van mijn eerder gepubliceerde artikelen en meer, over de krachtige, actuele, bewezen en positieve aanpak voor talentontwikkeling/organisatieontwikkeling.


 
Share our website