Succesvolle bedrijven maken werk van Employee Engagement


 •   maandag 26 november 2018

Employee Engagement heeft een groot effect op de talentpool van de organisatie.

Een engaged medewerker maakt een wereld van verschil voor de bedrijfsresultaten. Terwijl een disengaged medewerker een zeer negatieve invloed kan hebben op de resultaten.

Actively disengaged employees erode an organization’s bottom line, while breaking the spirits of colleagues in the process. (Gallup)

Het ontwikkelen en behouden van een engaged workforce blijft voor veel organisaties een uitdaging. De snelle veranderingen binnen de werkomgeving van tegenwoordig zorgen voor onzekerheid en onrust. En de vele fusies en overnames dragen ook bij tot een gebrek aan vertrouwen en betrokkenheid.

Bedrijven met engaged medewerkers zijn succesvoller, deze bedrijven doen het beter met betrekking tot een aantal belangrijke KPI’s:

10% hogere klantloyaliteit
20% meer verkoop
17% meer productie
21% winstgevender
41% minder verzuim
40% minder fouten
(bron: Gallup Q12 2016)

Employee Engagement is het resultaat, de output van een groot aantal verschillende factoren. Zoals bijvoorbeeld: werk kunnen doen waar je van houdt, een goede ondersteuning van je leidinggevende krijgen, verbondenheid, de mogelijkheid krijgen om je talenten te ontplooien, achter de missie/visie en waarden van de organisatie kunnen staan. 

DEFINITIE

Engagement is moeilijk in 1 definitie te vatten, de kernelementen zijn; emotionele/affectieve betrokkenheid, toewijding, focus en gedrevenheid, flow, energie, verbinding, going the extra mile. Tegenwoordig worden de termen engagement, tevredenheid en gelukkig nogal vaak door elkaar gehaald, beetje verwarrend. Een engaged medewerker is niet per definitie een ‘happy employee’. Iemand kan namelijk heel gelukkig zijn op het werk maar dat impliceert nog niet dat deze persoon engaged is. Zelf ken ik uit de praktijk wel een paar mensen die fluitend naar het werk kwamen, die gezellig stonden te kletsen bij de kopieermachine, veelvuldig koffie gingen halen voor collega's en op vrijdagochtend hoor je ze al 10x op opgewekte wijze TGIF (Thank God It’s Friday) zeggen. Best gezellig maar niet bepaald productief en stimulerend. Tevredenheid is ook iets anders, ik kan tevreden zijn met mijn baan, met mijn salaris, met mijn collega's maar dat betekent nog niet dat ik engaged ben.

Het verschil zit in het gedrag, tevredenheid kan ook tamelijk passief zijn, ‘tevreden met niks doen’. Praktijkgeval: een collega die zeer content bijna de hele dag uit het raam zat te staren. Bij veranderingen binnen de organisatie kan zo’n tevreden medewerker zich ook defensief gaan opstellen aangezien hij/zij zich niet meer comfortabel voelt. Engaged medewerkers werken hard, zijn gedreven, voelen zich verbonden met de organisatie,  zijn intrinsiek gemotiveerd, veerkrachtig en flexibel en zetten zich extra in om de organisatiedoelen te bereiken. Bovendien zijn het ook nog de beste ambassadeurs voor het bedrijf.

Bevlogenheid wordt in Nederland gebruikt als synoniem voor Employee Engagement maar ook deze term dekt de landing niet helemaal. H. Verleun heeft jarenlang op senior niveau bij Gallup gewerkt en volgens hem is bevlogenheid een typisch Nederlands construct. "Hoe komt het dan dat het concept medewerker-betrokkenheid in Nederland nog steeds niet is ingeburgerd terwijl het in de landen om ons heen een niet meer weg te denken instrument is om groei- en concurrentie kracht van ondernemingen en organisaties te verbeteren?" (bron: https://www.linkedin.com/pulse/betrokken-bevlogen-hans-h-m-verleun)

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN METEN GEEN EMPLOYEE ENGAGEMENT

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken, het meten van ‘tevredenheid’ levert dus niet echt heel waardevolle informatie op. Steeds meer organisaties kiezen er dan ook voor om de traditionele medewerkerstevredenheidonderzoeken niet meer in te zetten en vervangen deze met een employee engagement onderzoek.
“Tevredenheid is een vorm van plezier, maar ook van inactiviteit. Tevredenheid metingen bij medewerkers meten eigenlijk een passieve vorm van plezier. Dat zie je liever niet in organisaties” (Prof. Dr. Willem van Rhenen). Helaas is op veel ‘tevredenheidsonderzoeken’ simpelweg een ander etiket geplakt (employee engagement, medewerkersbetrokkenheid, bevlogenheid) en dan gaat ‘meten is weten’ niet op aangezien je niet meet wat je wilt weten want tevredenheid is geen Employee Engagement.

Veel medewerkers zijn inmiddels ook wel een beetje ‘survey-moe’, vooral als er na het invullen van zo’n onderzoek in hun perceptie er geen follow-up komt, ze ervaren nog te vaak dat er niet iets concreets mee wordt gedaan.

Het opbouwen van een positieve en productieve werkcultuur waar medewerkers hun sterke punten kunnen optimaliseren en op hun best kunnen presteren is een continue proces dat zowel sterk leiderschap als een gerichte investering van tijd en middelen vraagt. Uit onderzoek naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, blijkt dat de medewerkersbetrokkenheid aanzienlijk kan toenemen. Begin met het inzetten van een praktische en pragmatische online Engagement Index.

LEIDERSCHAP 

De relatie met de leidinggevende is de belangrijkste factor voor engagement of disengagment. “People join companies but leave bosses”.

Over 70% of how we feel about work is tied to our manager. The boss is the key. Employers must measure engagement, but share those survey results with individual managers, and insist on action planning". (bron: Kevin Kruse, expert/thought leader op het gebied van Employee Engagement).

Leiderschap moet het hart vormen van een strategie voor medewerkerbetrokkenheid (bron: onderzoek van Oracle “From Theory to Action a Practical Look at What Really Drives Employee Engagement”). Uit de resultaten van een EE onderzoek van AON Hewitt blijkt dat met name top management bepalend is voor de invloed op EE ‘The effectiveness of Senior Leadership as a top priority is also noteworthy’.

Effectieve leiders bouwen niet alleen voort op hun sterke punten, maar richten zich ook op het ontwikkelen van gedrag/gewoontes die, zo blijkt uit tientallen jaren van onderzoek, zijn gekoppeld aan effectief leiderschap. Excellente leiders ontwikkelen en brengen deze beproefde gewoontes regelmatig in de praktijk om ervoor te zorgen dat ze een optimale bijdrage kunnen leveren aan de organisatie.

Dit zijn de vier belangrijke gedragingen/gewoontes (StrengthscopeTM) voor effectief, engaged leiderschap:

Habit 1: Sharing Vision / Purpose
Een engaged leider draagt op een inspirerende wijze het hogere doel uit. Hij/zij heeft helder wat het hogere doel is van de organisatie en formuleert een heldere, gedeelde visie van succes voor de organisatie.

Habit 2: Sparking Engagement / Passion
Het ondersteunen, inspireren en ontwikkelen van mensen.

Empowering people: moedigt anderen aan om verantwoordelijkheid voor hun werk te nemen en te besluiten hoe hun doelstellingen het beste kunnen worden behaald.

Encouraging openness:  stimuleert een open en respectvolle werkomgeving waar medewerkers vrijuit hun mening en ideeën kunnen ventileren.

Inspiring Learning: inspireert anderen om het beste uit zichzelf te halen door hen uitdagende mogelijkheden te bieden die hun sterke punten optimaliseren.

Valuing feedback: stimuleert regelmatige en openhartige feedback om het leerproces te versnellen en sneller tot verbeteringen te komen.

Habit 3: Skilfully Executing / Process
Bekwaam uitvoeren, het formuleren van uitdagende prestatieverwachtingen, vorderingen evalueren en mensen verantwoordelijk houden, om te zorgen dat de beoogde resultaten worden bereikt.

Habit 4: Sustaining Progress / Performance
Vooruitgang ondersteunen. Het erkennen van resultaten en het stimuleren van continue verbetering en experimenteren.

Een engaged leidinggevende stuurt op energie en sterktes, stimuleert een open en respectvolle werkomgeving waar medewerkers het gevoel hebben dat hun kwaliteiten benut worden, hun autonomie wordt versterkt en waar ze vrijuit hun mening en ideeën kunnen delen.


Employee Engagement begint met de mens centraal zetten, met het begrijpen van de behoeften, drijfveren, ambities en motivaties van iedere medewerker en talenten gericht inzetten en ontwikkelen. Er is geen one-size-fits-all voor engagement inspanningen. Uit steeds meer onderzoek blijkt wel dat een focus op sterke punten een zeer positieve invloed heeft op het bevorderen van medewerkersbetrokkenheid. Wanneer mensen hun sterktes iedere dag kunnen inzetten, zijn ze veel meer betrokken bij hun werk.

‘The opportunity to do what you do best each day/using our strengths, is a core predictor of workplace engagement, which in turn is a core predictor of a range of positive business outcomes (Harter et al, 2002).

Leidinggevenden hebben dus veel invloed op de prestaties en betrokkenheid van medewerkers. Inhoudelijk, technisch sterk zijn is niet voldoende, effectief leidinggevenden zijn niet alleen taakgericht maar ook sterk mensgericht, hebben goede people management skills, zijn zelf engaged en weten het beste uit zichzelf en anderen te halen.

Ook werk maken van Employee Engagement? Heb je behoefte om in de praktijk actief met de in dit artikel genoemde ideeën, theorieën en tools aan de slag te gaan?  Met onze diensten/producten krijg je meer inzicht in de determinanten, de belangrijkste pijlers van employee engagement en engaged leiderschap.

 
http://www.e-act.nl/ah/img/2278/Image/resized/SEI_166x90.JPG
Employee Engagement
 • Een ROI tool voor het meten van Engagement: Strengths Engagement Index™ 
 • Interventieplan op maat
 • Strengthscope Engagement Index II Voortgangs-rapport
Werk maken van Employee Engagement loont!
http://www.e-act.nl/ah/img/2278/Image/resized/engagement-index-211x300_166x90.png
LeiderschapsKr8
 
 • Assessment 
 • Uitgebreid Report
 • Coachingstraject 
 • Extra resources voor verdere ontwikkeling  
StrengthscopeLeader
http://www.e-act.nl/ah/img/2278/Image/resized/strengths_166x90.jpg
Talenten Optimaliseren
 
 • Assessment
 • Persoonlijk Talentprofiel
 • Coachingstraject
 • Werken vanuit kracht en talent. Voor individuen, leidinggevenden, organisaties.
 
Talent Coaching & Programma's
 

Meld je hier aan voor nieuwe artikelen en ontvang; het volledige artikel ‘Focus op Kracht, de Sterke punten revolutie’ (verschenen in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties) en het gratis E-book Talent in Actie met een aantal van mijn eerder gepubliceerde artikelen en meer, over de krachtige, actuele, bewezen en positieve aanpak voor talentontwikkeling/organisatieontwikkeling. 
 
Ik meld me aan
 
Voornaam
Achternaam
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.
Share our website