Werk maken van Employee Engagement loont!


  •   maandag 26 november 2018

Werk maken van Employee Engagement loont!

Employee Engagement (medewerkersbetrokkenheid) staat tegenwoordig sterk in de belangstelling bij veel organisaties, academici, consultants en onderzoekbureaus. En terecht want employee engagement kan organisaties veel opleveren, onderzoek toont een statistische relatie aan tussen engagement, productiviteit, prestaties, retentie van personeel, winstgevendheid en klanttevredenheid.  

Onderzoeksbureau Gallup doet al jaren grootschalig en wereldwijd onderzoek naar employee engagement en de resultaten wijzen keer op keer uit dat bij succesvolle organisaties medewerkers engaged zijn, maar ook dat veel organisaties nog onvoldoende doordrongen blijken te zijn van de winst die zij kunnen behalen door medewerkers 'engaged' te krijgen en te houden.

RESULTATEN

+ Hogere productiviteit en winstgevendheid
+ Betere prestaties
+ Een grotere talentpool
+ Duurzame inzetbaarheid
+ Minder verzuim
+ Grotere betrokkenheid bij de organisatie en de doelstellingen
+ Minder ongewenst personeelsverloop
+ Hogere klanttevredenheid
+ Medewerkers als perfecte ambassadeurs voor de organisatie
+ Grotere aantrekkingskracht op nieuw talent

Talk the talk and walk the walk  

HOE KRIJG JE MEER BEVLOGENHEID EN BETROKKENHEID, BETERE PRESTATIES EN PRODUCTIVITEIT?

Door de mens centraal te stellen in de organisatie en daar ook naar handelen; investeren, waarderen, verbinden, begeleiden en inspireren. Het moet overigens natuurlijk wel van twee kanten komen, de werkgever investeert en de werknemer investeert. Om Employee Engagement binnen de organisatie tot een succes te maken moet er ook werk gemaakt worden van onder andere een passende cultuur, leiderschapsstijl, persoonlijk leiderschap en performance management.

COMMON SENSE? YES. COMMON PRACTICE?

Succesvolle organisaties maken werk van employee engagement, deze organisaties leveren betere prestaties, hebben minder ongewenst personeelsverloop, een grote aantrekkingskracht op nieuw talent en hogere klanttevredenheid. Engaged medewerkers zijn dus een aanwinst voor de organisatie, ze worden niet (alleen) gemotiveerd door geld of status maar door gedeelde waarden, missie en doelen. Zij doen hun werk niet alleen goed maar met een grote inzet en gedrevenheid, ‘extra role behavior’ (meer doen dan verwacht wordt, extra inspanning leveren) en voelen zich medeverantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten. Bovendien zijn het de perfecte ambassadeurs van de organisatie (organizational citizenship behavior), aangezien zij trots zijn op de organisatie en dit ook uitdragen naar de buitenwereld. 

'BEST WEL TEVREDEN'?

Een tevreden medewerker is dus iets anders, een werknemer kan tevreden zijn met het rustig aan doen en wachten tot het salaris weer komt aan het einde van de maand en is niet per definitie heel betrokken bij het werk of de organisatie. Hier kan zelfs sprake zijn van het tegenovergestelde; onbetrokken, ongeïnteresseerd, geen stapje(s) extra willen doen, niet gericht op prestaties en groei = disengaged. En werknemers 'blij' maken door een pingpong tafel aan te schaffen of een vrolijke 'ik ga jullie even happy maken' entertainer is natuurlijk best leuk en aardig maar levert waarschijnlijk niet de gewenste duurzame resultaten. Je medewerkers zijn geen kinderen en de werkvloer hoeft geen speeltuin te worden. Wat medewerkers wel gelukkig en betrokken kan maken is een functie die past bij hun sterke kwaliteiten, een leidinggevende die geeft om hun ontwikkeling, en een organisatie missie waar zij zich aan kunnen en willen verbinden omdat het zingeving biedt. 

TALENTMANAGEMENT

Als de organisatie waardevolle medewerkers niet op waarde weet te schatten en niet faciliteert dan blijven ze niet lang. Engaged medewerkers vertrekken als ze ervaren dat er niet in ze geïnvesteerd wordt, ze hun talenten niet optimaal kunnen benutten en ontwikkelen, niet achter de visie, missie en doelen van de organisatie kunnen staan of als ze hun leidinggevende niet erg betrouwbaar en inspirerend vinden. En iedere organisatie weet hoe kostbaar het is om nieuw talent aan te trekken. Waardevol kapitaal koester je en daar investeer je in en sturen op en meten van engagement is verre van ‘soft’. Talentmanagement staat tegenwoordig weer heel hoog op de agenda en zonder een focus op employee engagement gaat het lastig worden voor organisaties om dat talent te binden, boeien en te behouden.

LEIDERSCHAP

Werknemers zijn uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor hun 'persoonlijk leiderschap' maar om het beste uit mensen te halen en engagement te bevorderen, is de belangrijkste driver voor engagement; inspirerend, geloofwaardig, engagement bevorderend leiderschap. Hoeveel er tegenwoordig ook geschreven en gesproken wordt over minder management, zelfmanagement, zelfsturende teams, ‘empowerment van werknemers’, leiderschap blijft over het algemeen nog steeds heel belangrijk
. En sterke leiders beschikken over veel zelfinzicht, kennen hun beperkingen en kwaliteiten en zijn graag bereid om zichzelf en anderen te blijven ontwikkelen.

Volgens het gerenommeerde onderzoeksbureau Gallup nemen de beste managers de volgende twee veronderstellingen tot hun richtsnoer:

1. De talenten van iedere werknemer zijn uniek en duurzaam.

2. De sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte voor groei.

'Ze verklaren waarom excellente managers altijd op zoek zijn naar de juiste talenten voor iedere rol en waarom zij de inspanningen van hun mensen focussen op resultaten, in plaats van hen in een dwangbuis van regels en arbeidsvoorschriften te wringen.'

HAAL MEER RENDEMENT UIT TALENT EN VERGROOT EMPLOYEE ENGAGEMENT

Organisaties staan continu voor de uitdaging om het beste in hun werknemers naar boven te halen, bevlogen en betrokken medewerkers zijn veel waard. Daarom is de focus op kracht, op de sterke punten van mensen en het optimaal benutten van deze kwaliteiten van groot belang. Talent ontwikkeling en organisatie ontwikkeling gaan samen en onderzoek wijst uit dat een focus op sterke kwaliteiten, op dat wat wel goed gaat (in plaats van 'te werken' aan zwaktes) en energie geeft, leidt tot betere prestaties en plezier in het werk. Organisaties waarin medewerkers ervaren dat er gebruik wordt gemaakt van hun sterke kwaliteiten zijn dan ook krachtiger en succesvoller.

Maar uit onderzoek blijkt dat de meeste organisaties schrikbarend inefficiënt blijken te zijn waar het gaat om het optimaal benutten van het potentieel en talent van hun medewerkers. Het aanboren van deze schat aan niet-gerealiseerde capaciteit bij medewerkers levert zowel voor de medewerker zelf als voor de organisatie winst op.

De online assessment tools en andere producten van Strengthscope zijn bij uitstek geschikt voor het verkrijgen van een uniek inzicht in 'talenten en engergiegevers.' Strengthscope definieert 'strengths' als volgt: underlying qualities that energizes us and we are great at (or have the potential to become great at).

Een verkorte versie van mijn artikel is ook geplaatst op HR Praktijk

"Zonder vertrouwen heb je geen open, eerlijke communicatie en geen emotionele betrokkenheid. Dan ben je weer terug bij het industriële model waarbij mensen worden gezien als kostenpost en gemotiveerd worden met een wortel voor hun neus. Medewerkers raken daardoor gefrustreerd.” Stephen Covey
 
"Great companies understand employee engagement itself is not a destination—it is a platform to even higher performance, greater productivity and increased revenue." Gallup

An empowered organisation is one in which individuals have the knowledge, skill, desire, and opportunity to personally succeed in a way that leads to collective organisational success. Covey  


 
Kitty Schaap MA, MSc

© KS HR Consultancy & Coaching

Meld je hier aan voor nieuwe artikelen en ontvang; het volledige artikel ‘Focus op Kracht, de Sterke punten revolutie’ (verschenen in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties) en het gratis E-book Talent in Actie met een aantal van mijn eerder gepubliceerde artikelen en meer, over de krachtige, actuele, bewezen en positieve aanpak voor talentontwikkeling/organisatieontwikkeling.

 
Medewerkers zijn effectiever en hebben meer plezier in het werk wanneer hun sterke kanten benut en gewaardeerd worden. Resultaten zijn o.a. meer betrokkenheid (employee engagement), betere samenwerking en prestaties, minder verloop en hogere klanttevredenheid. Mensen maken het verschil en zijn de belangrijkste kracht en succesfactor van de organisatie. Maximaliseer de kracht/het talent dat besloten ligt in het menselijk kapitaal in uw organisatie.

Interesse om Strengthscope / Strengths-based development in te zetten voor jezelf en/of de organisatie? Bestel een assessment en feedback sessie of neem contact op voor meer informatie. In een persoonlijk gesprek vertel ik graag meer over deze unieke ontwikkelaanpak. Of meld je aan voor de Introductie Workshop -zie hieronder-.

 
Share our website