EMPLOYEE ENGAGEMENT

EMPLOYEE ENGAGEMENT
MEDEWERKERSBETROKKENHEID
Vertrouwen en bouwen op de kracht van mensen.


Succesvolle organisaties investeren in ontwikkeling en medewerkersbetrokkenheid en vertrouwen en bouwen op de kracht van hun mensen
 
De top 'talent uitdagingen' voor organisaties zijn: Cultuur, Leiderschap, Employee Engagement en Retentie. De overgrote meerderheid van (HR) leiders – zo’n 87% – noemde het gebrek aan ‘employee engagement’ als belangrijkste uitdaging (blijkt uit onderzoek o.a. van Deloitte).
 
Medewerkersbetrokkenheid correleert in hoge mate met belangrijke prestatie indicatoren. Resultaten zijn betere prestaties op individueel, team en organisatie niveau. Onderzoek toont een positieve relatie aan tussen engagement en productiviteit, winstgevendheid, minder verzuim, retentie van personeel, grotere betrokkenheid bij de organisatie en de doelstellingen, een positieve organisatiecultuur en meer verbondenheid met werk, collega's en leidinggevenden.
 
Sterke punten benadering

Onderzoeksbureau Gallup doet al jaren grootschalig en wereldwijd onderzoek naar employee engagement en de resultaten wijzen keer op keer uit dat bij succesvolle organisaties medewerkers engaged zijn. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens waarderen en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim, beter kunnen omgaan met emotionele belasting en verhoging van employee engagement.

Engaged medewerkers zijn een aanwinst voor de organisatie, ze worden niet (alleen) gemotiveerd door geld of status maar door gedeelde waarden, missie en doelen. Zij doen hun werk niet alleen goed maar met een grote inzet en gedrevenheid en voelen zich medeverantwoordelijk voor de resultaten. Bovendien zijn het de perfecte ambassadeurs van de organisatie, aangezien zij trots zijn op de organisatie en dit ook graag uitdragen naar de buitenwereld.

 
​Leiderschap
Employee Engagement begint bij de top.
Leidinggevenden hebben grote invloed op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Slecht leiderschap is één van de belangrijkste redenen dat mensen op zoek gaan naar een andere werkgever. Goede leiders weten te motiveren, inspireren en de prestaties van hun medewerkers te verhogen. De mate van betrokkenheid, effectiviteit van medewerkers en hun bereidheid om bij te dragen aan organisatiesucces wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop leiding wordt gegeven. Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de prestaties en betrokkenheid van medewerkers, medewerkers committeren zich niet alleen aan de organisatie maar ook aan hun leidinggevende.

Voor het verhogen van employee engagement (betrokkenheid, bevlogenheid) spelen vooral de organisatiecultuur en de stijl van leidinggeven een cruciale rol. Naast aandacht voor kennis en kunde hebben goede leidinggevenden vooral oog voor de vraag ‘what makes my employees tick’”. Vanuit onze opleiding leren we kennis en vaardigheden, op het werk hebben we bepaalde competenties nodig, maar er wordt nog veel te weinig gekeken naar en gestuurd op het ontdekken en toepassen van onze natuurlijke en persoonlijke sterktes. Met als gevolg dat we vaak niet doen wat het beste bij ons past of wat ons positieve energie en vodoening geeft.

Gallup toonde aan dat het sturen op zwaktes leidt tot afname van medewerkersbetrokkenheid en dat het een negatief effect heeft op de klanttevredenheid voor de organisatie. En de Corporate Leadership Council kwam op basis van onderzoek onder 90,000 medewerkers in 135 organisaties tot de volgende conclusie; een focus van leidinggevenden op de sterke punten van hun medewerkers vertoonde een sterk positieve invloed op de prestaties (36% toename), en wanneer leidinggevenden zich op zwaktes/verbeterpunten richtten namen de prestaties significant af ( 27% afname).

 

 

 

Sterke punten zijn uniek en duurzaam en het kan inzichtelijk maken waarom iemand (intrinsiek) gemotiveerd is en zich extra in wilt zetten voor de organisatie.  Zo bleek bijvoorbeeld uit een driejarig onderzoek binnen de Amerikaanse gezondheidszorg, naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, dat de medewerkersbetrokkenheid en prestaties aanzienlijk toenamen binnen negen ziekenhuizen waar personeelsmanagement op basis van sterktes en ‘energizers’ werd toegepast, in vergelijking met een controlegroep van 151 ziekenhuizen (Black, 2001).
 

Maak werk van Employee Engagement, maak kennis met onze unieke aanpak
 

STRENGTHSCOPE
De Assessments en ontwikkeltools van Strengthscope geven inzicht in werkgerelateerde sterktes en in waar mensen energie van krijgen. 

Het opbouwen van een positieve en productieve werkcultuur waar medewerkers hun sterke punten kunnen optimaliseren en op hun best kunnen presteren is een doorlopend proces dat zowel sterk leiderschap als een gerichte investering van tijd en middelen vraagt. Begin met het inzetten van een praktische en pragmatische online Engagement Index (SEI I en II).

 
* Een ROI tool voor het meten van Engagement: Strengths Engagement Index™ 
* Interventieplan op maat
​* Strengthscope Engagement Index II Voortgangsrapport


Ons aanbod bestaat uit diensten/producten op maat gemaakt en uit een aantal trajecten en online-programma's waar je direct mee aan de slag kunt gaan. Heb je hulp nodig om te bepalen welke dienst het beste bij jou en/of de organisatie past? Ik help je graag hierbij, neem contact op voor een verkenningsgesprek.

Neem contact op met Kitty Schaap MA, MSc

Medewerkers zijn effectiever en hebben meer plezier in het werk wanneer hun sterke kanten benut en gewaardeerd worden. Resultaten zijn o.a. meer betrokkenheid (employee engagement), betere samenwerking en prestaties, minder verloop en hogere klanttevredenheid. Mensen maken het verschil en zijn de belangrijkste kracht en succesfactor van de organisatie. Maximaliseer de kracht/het talent dat besloten ligt in het menselijk kapitaal in uw organisatie. 

 
Neem contact op voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek
via het reactieformulier hieronder of zie contact gegevens

 
 


Unlocking Employee Potential to drive High Performance

FACT: When an organisation focuses on strengths, employee engagement can increase from 9% to 73% [Rath and Conchie 2008]
FACT: People who use their strengths every day are six times more engaged [Gallup]
FACT: Leaders focusing on the team members’ performance strengths effect a 36% improvement in performance [Corporate Leadership Council 2002]


Strengths-based development has been linked to increases in employee engagement, which has been meaningfully linked to business outcomes including profitability, turnover, safety, customer satisfaction, and more (Harter, Schmidt, & Hayes, 2002).

 'More HR professionals have been implementing strength-based approaches that apply employees' natural abilities or strengths in the workplace. Such approaches provide a shortcut for managers, helping them leverage the innate talents of employees as opposed to creating clones. Employees become more engaged because they're absorbed in their work and experience more positive emotions throughout the workday. According to recent Gallup research, 457 of Fortune 500 companies apply strength-based methods in some capacity, impacting nearly 14 million employees, which has more than doubled over the past five years'. Full article on Human Resource Executive

 

 

Reageer


Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)

Share our website